chỉ dẫn chuyển vận hóa đơn điện tử trên Web Viettel Portal tặng mượn bao di cồn và nhất mực

Hướng dẫn chuyên chở hóa đơn điện tử trên Web Viettel Portal biếu thuê bao di động và khăng khăng

 • đối xử cùng nhách mùa di động:
 • truy nã cập trang Web http://www.vietteltelecom.vn/, lựa Đăng nhập (Hình 1).

                                                                                                                                                 Hình 1

 

 • gia nhập account và mật khẩu, chọn Hình thức đăng tải ký => đăng tải gia nhập (ảnh 2).

 

 

ảnh 2

 

 • Sau tã lót đăng tải nhập thành tiến đánh, di chuột tới My Viettel , tích tụ lựa quản ngại lý cước (ảnh 3)

 

ảnh 3

 

 • Sau chập lựa quản lí lý cước, giao diện hệ thống như ảnh 4. đặt tróc nã thông tin Hóa một điện tử, lựa Hóa đơn điện tử (ảnh 4).

 

 

Hình 4

 

 • chọn ngày tại cạc dài “từ bỏ ngày lập hóa một

 

Hình 5

 

 • điển tích ra “giống máu” đặng xem Chi máu Hóa đơn điện tử (Hình 6).

 

Hình 6

 

 • Hệ thống ra cái điều phắt Hóa đơn điện tử (Hình 7). khách khứa hàng chọn “vận tải hóa một gốc” năng “chuyển vận bản miêu tả PDF” phanh Tải hóa một quách máy.

 

Hình 7

 

 • Đối với xê vụ khăng khăng
 • truy tìm cập trang Web http://www.vietteltelecom.vn/, chọn đăng tải nhập (ảnh 8)

 

Hình 8

 

 • gia nhập trương mục và mật khẩu, lựa ảnh thức đăng tải ký => Đăng gia nhập (ảnh 9).

 

Hình 9

 

 • Sau tã đăng tải nhập thành tiến đánh, di chuột đến My Viettel , tích tụ lựa cai quản lý cước (ảnh 10)

 

Hình 10

 

 • Sau nhát chọn quản ngại lý cước, giao diện hệ thống như Hình 11. để truy nã thông báo Hóa đơn điện tử, chọn Hóa đơn điện tử (Hình 11).

 

Hình 11

 

 • chọn ngày trong suốt các trường học “tự ngày lập hóa một”, “đến ngày lập hóa đơn” tốt lựa dạo thời gian muốn tra khảo hóa đơn điện tử. Tại “ ảnh thức tra cứu” lựa “Theo hợp đồng”. Hệ thống ra điều kết trái Hóa đơn điện tử như ảnh 12

 

ảnh 12

 

 • điển tích ra “gì huyết” (Hình 13) đặng tính hệt huyết Hóa đơn điện tử.

 

Hình 13

 

 • Hệ thống vờ phắt Hóa một điện tử (Hình 14). Khách vấy chọn “chuyển vận hóa một gốc” năng “chuyển vận bản tả PDF” thắng vận tải hóa một dận máy.

Xem thêm tại: http://viettelhcm.info/huong-dan-tai-hoa-don-dien-tu-tren-web-viettel-portal/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *